Efficiencyverbetering MKB

  • 0

Efficiencyverbetering MKB

Category:Processen Tags : 

Efficiencyverbetering MKB, Bij het vinden van informatie vormt dit wel een aandachtspunt. Als we dit relateren aan kostenbesparingen dan zijn dit de zogeheten soft credits.

“Uit een onderzoek van digitalisering blijkt dat  44 procent van de medewerkers van de ondervraagde respondenten gemiddeld twee uur per week kwijt is aan het zoeken naar documenten, een probleem wat geëlimineerd wordt met een solide archiveringssysteem. Waarom laat een goed digitaliseringsbeleid zich dan zo moeilijk vertalen naar de praktijk?” (bron: het nationaal MKB printer onderzoek)

Dit bericht hebben we opgepikt uit een onderzoek van een printerfabrikant en is natuurlijk een beetje gekleurd. Printerfabrikanten staan onder druk. De hoeveelheid papier moet omlaag (verdienen aan onderhoud en toners wordt dus minder). Ze zijn zijn massaal op het digitaliseren gesprongen. De printermarkt is competitief en uiteindelijk een dode markt.

Omdat heel veel documenten al digitaal zijn wordt het zoeken wel belangrijk. De hoeveelheid data die wordt opgebouwd neemt toe alsmede de noodzaak om te structureren. Het zoeken en vinden van informatie in systemen is een belangrijk aandachtspunt.Efficiencyverbetering MKB bij zoeken informatie

Dit onderwerp van besparingen (zoeken van informatie) nemen we mee in een scan kostenbesparingen. Dit moet echter door het management worden onderkent als probleem want om het vinden van informatie te verbeteren dienen wel harde investeringen te worden gedaan die moeten worden afgewogen tegen de zogeheten soft credits. Vaak dient hiervoor een business case te worden opgesteld met een duidelijk onderzoek naar de processen binnen een organisatie.

De efficiencyverbetering MKB heeft nog een weg te gaan van bewustwording en investeringen. Uiteindelijk komt het neer hoe snel een service organisatie zijn klanten kan bedienen met correcte antwoorden. Onderschatte zaken binnen het MKB zijn: motivatie, frustratie en burnout bij medewerkers. Ziekteverzuim is een bijzonder kostbare aangelegenheid binnen het MKB en vormt een van de grootste risico’s.

In ons portfolio is wel een oplossing beschikbaar die het zoeken van informatie aanzienlijk eenvoudiger maakt.

Contact