Tag Archives: ICT

  • 0

Kostenbesparingen ICT

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Ook de ICT markt staat onder druk. Afnemers hebben minder budgetten en kijken naar de meer pragmatische oplossingen (direct meetbaar resultaat). Kostenbesparingen binnen de ICT zijn heel goed mogelijk.  Voor een aantal van deze ICT kostenbesparingen wordt verwezen naar de website van Abraxax (link is external) of u kunt direct naar een overzicht van de publicaties met als onderwerp ICT kostenbesparing: https://www.abraxax.com/tags/kostenreductie-ict (link is external)

Veel van de kostenbesparingen zijn snel uit te voeren zodat deze kunnen worden geclassificeerd als QuickWin.

TIP: IT kan ook een enorme boost geven (kostenreductie, efficiency, vergroting van de markt)


  • 0

Kostenbesparing telefoon

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Kostenbesparing telefoon, eigenlijk is het veel meer, namelijk: mobiele telefonie, vaste telefoon, Fax, SMS en Internet.

Deze vormen een belangrijk deel van de communicatiemiddelen voor een organisatie. Ook hier zijn kostenbesparingen mogelijk. Veranderen doe je niet zo snel omdat de kans bestaat dat het niet goed werkt. De meeste leveranciers (uw huidige) spelen hier handig op in, ze maken de dienstverlening ondoorzichtig en u zit vast aan verschillende onduidelijke contracten, vaak met verschillende contracteinddata. Wilt u een Quick Scan van de besparingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Read More