Alternatieve financieringen


Een vaak gehoorde klacht van ondernemers: De bank doet moeilijk over krediet. Het mkb (midden- en kleinbedrijf) zoekt daarom al een tijdje naar andere en alternatieve vormen van financiering.

Kredietunies

Een kredietunie, een idee uit de 19e eeuw en in de Verenigde Staten heel gangbaar, behoort tot de alternatieve financieringen.

Kredietunies zijn coöperaties van ondernemers die geld inbrengen en lenen dat vervolgens uit aan een collega-ondernemer uit dezelfde branche. Het zijn kredieten van, voor en door ondernemers.

Maar de regels en eisen die aan Kredietunies worden gesteld zijn veel te streng en staan de kredietverlening in de weg, zegt de Vereniging van Kredietunies.

Door de strenge eisen die worden opgelegd aan de kredietunies, ze moeten namelijk een bankvergunning hebben wordt de route voor een krediet naar dit alternatief moeilijker.

 

Crowdfunding

Volgens de definitie is dit financiering door het publiek. Dit is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

In de markt zie je samenwerkingsverbanden tussen banken en verzekeraars die een budget samenstellen voor crowdfunding. In feite is dit toch een beetje geld lenen door een bank en misbruik van de naam (en definitie) van crowdfunding. Een ondernemer weet het gewoon niet meer.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld via een platform op Internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en gootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Er zijn nog meer alternatieve financieringen te vinden.

[button style=”enigma_btn_green” size=”enigma_btn_large” btn_disable=”0″ url=”/contact” ]Contact[/button]