Over

“KostenbesparingEnBedrijf” is een Internet Portal van EuroSpotter (link is external) en gaat specifiek in op kostenbesparingen (preventief).  Kostenbesparingen kunnen een noodzaak zijn om een bedrijfsfinanciering of krediet mogelijk te maken (correctief). Diverse personen met expertises werken samen om ondernemers en directeuren te ondersteunen.

Binnen het MKB wil men wel graag kosten besparen (soms is dit afgedwongen) maar omwille van tijdgebrek (mensen / middelen) of ontbrekende kennis is dit niet (tijdig) door te voeren.

Een frisse sparring partner die geen betrokkenheid heeft helpt. DGA’s en eigenaren hebben een grote betrokkenheid die soms tegen hun werkt. Vaak is een frisse en onafhankelijke kijk op de situatie voldoende om onnodige kosten te besparen of schadeposten te voorkomen. Met slechts één telefoontje van 15 minuten (december 2012) werd voor een kleine zelfstandige in de horeca een besparing gerealiseerd (schadepost voorkomen) van 30.000 euro. Uiteraard is deze referentie op verzoek bereid u te woord te staan.