Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op het doornemen van een aantal belangrijke kosten en kernprocessen binnen uw organisatie. Deze kernprocessen worden getoetst middels een aantal indicatoren. Deze indicatoren geven de potentie aan van de kostenbesparingen in dit bedrijfsproces.

De verantwoordelijken binnen de organisatie, vaak directeur, financieel directeur en / of aandeelhouder, krijgen een (onafhankelijke) sparring partner.  Een korte impressie is hieronder gegeven in de vorm van een MindMap.

Een bijzondere in het geheel vormt de sectie belastingen. Naast de reguliere belastingheffingen zoals loonbelasting, BTW, Vennootschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting, en dergelijke zijn er ook nog de gemeentelijke belastingen. Deze belastingen hebben een grillig karakter. Naheffingen kunnen een  risico zijn. Zie sectie risicomanagement.

Wij werken met een aantal partners om snel tot de kern door te dringen en besparingen mogelijk te maken.