Category Archives: Kostenbesparingen

 • 0

Contractbeheer en Contracten

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Contractbeheer is een overzicht van alle contracten, die eenvoudig en overal toegankelijk worden gemaakt voor de betrokkenen. Ze worden voorzien voorzien van diverse alarmen voor opvolging.

Opmerking: Contractbeheer is dus geen spreadsheet

Wij helpen u bij het opzetten van de volledige controle over alle contracten waarbij we inhoudelijk kijken naar verbeteringen (in uw voordeel) van de diverse contracten. Bij het correct inrichten en afstemmen van contracten is veel winst te behalen. U vergroot hiermee de onderhandelingskracht. Dit heeft direct een positieve invloed op de winst.

Contact

 • 0

Kostenbesparingen ICT

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Ook de ICT markt staat onder druk. Afnemers hebben minder budgetten en kijken naar de meer pragmatische oplossingen (direct meetbaar resultaat). Kostenbesparingen binnen de ICT zijn heel goed mogelijk.  Voor een aantal van deze ICT kostenbesparingen wordt verwezen naar de website van Abraxax (link is external) of u kunt direct naar een overzicht van de publicaties met als onderwerp ICT kostenbesparing: https://www.abraxax.com/tags/kostenreductie-ict (link is external)

Veel van de kostenbesparingen zijn snel uit te voeren zodat deze kunnen worden geclassificeerd als QuickWin.

TIP: IT kan ook een enorme boost geven (kostenreductie, efficiency, vergroting van de markt)


 • 0

Kostenbesparing telefoon

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Kostenbesparing telefoon, eigenlijk is het veel meer, namelijk: mobiele telefonie, vaste telefoon, Fax, SMS en Internet.

Deze vormen een belangrijk deel van de communicatiemiddelen voor een organisatie. Ook hier zijn kostenbesparingen mogelijk. Veranderen doe je niet zo snel omdat de kans bestaat dat het niet goed werkt. De meeste leveranciers (uw huidige) spelen hier handig op in, ze maken de dienstverlening ondoorzichtig en u zit vast aan verschillende onduidelijke contracten, vaak met verschillende contracteinddata. Wilt u een Quick Scan van de besparingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Read More

 • 0

Kostenbesparingen energie

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Op energie valt veel te besparen. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Goedkoper inkopen.
 2. Besparen door minder apparatuur in te schakelen (of tijdig uit te schakelen).
 3. Subsidies op energie besparende investeringen.
 4. Energiemanagement (inzage geven in verbruik per apparaat, afdeling, persoon e.d. en dit bijsturen).
 5. Omschakelen op een andere bron van energie (elektriciteit naar gas of zonne energie).
 6. Apparatuur vervangen die verouderd is.
 7.  Hergebruik van energie.

Wat doet KostenbesparingEnBedrijf?

 1. Wij inventariseren uw huidige energieverbruik en brengen dit in kaart.
 2. Op basis van uw gebruik kijken we naar de beste kostenbesparingen die u in korte tijd kunt verkrijgen.