Kostenbesparingen ICT


Ook de ICT markt staat onder druk. Afnemers hebben minder budgetten en kijken naar de meer pragmatische oplossingen (direct meetbaar resultaat). Kostenbesparingen binnen de ICT zijn heel goed mogelijk.  Voor een aantal van deze ICT kostenbesparingen wordt verwezen naar de website van Abraxax (link is external) of u kunt direct naar een overzicht van de publicaties met als onderwerp ICT kostenbesparing: https://www.abraxax.com/tags/kostenreductie-ict (link is external)

Veel van de kostenbesparingen zijn snel uit te voeren zodat deze kunnen worden geclassificeerd als QuickWin.

TIP: IT kan ook een enorme boost geven (kostenreductie, efficiency, vergroting van de markt)