Monthly Archives: juni 2018

  • 0

Efficiencyverbetering MKB

Category:Processen Tags : 

Efficiencyverbetering MKB, Bij het vinden van informatie vormt dit wel een aandachtspunt. Als we dit relateren aan kostenbesparingen dan zijn dit de zogeheten soft credits.

Read More

  • 0

Alternatieve financieringen

Category:Bedrijfskrediet

Een vaak gehoorde klacht van ondernemers: De bank doet moeilijk over krediet. Het mkb (midden- en kleinbedrijf) zoekt daarom al een tijdje naar andere en alternatieve vormen van financiering.

Read More

  • 0
AVG Advies

AVG Advies MKB

Category:Risicomanagement Tags : 

In ons AVG advies MKB wordt pragmatische gekeken naar de risico’s. Dit is een onderdeel van risico management. Laat u niet gek maken. Ons advies bestaat uit een scan, QuickWins en een actieplan. De scan legt bepaalde zaken in uw processen bloot waarmee u uw voordeel mee kunt doen.

Zie AVG dan ook niet als een wettelijke verplichting maar als een onafhankelijke kijk op risicomanagement met een set van mogelijkheden (opportunities) die u hierbij op een presenteerplaatje krijgt.

Contact

  • 0

Contractbeheer en Contracten

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Contractbeheer is een overzicht van alle contracten, die eenvoudig en overal toegankelijk worden gemaakt voor de betrokkenen. Ze worden voorzien voorzien van diverse alarmen voor opvolging.

Opmerking: Contractbeheer is dus geen spreadsheet

Wij helpen u bij het opzetten van de volledige controle over alle contracten waarbij we inhoudelijk kijken naar verbeteringen (in uw voordeel) van de diverse contracten. Bij het correct inrichten en afstemmen van contracten is veel winst te behalen. U vergroot hiermee de onderhandelingskracht. Dit heeft direct een positieve invloed op de winst.

Contact

  • 0

Kostenbesparingen ICT

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Ook de ICT markt staat onder druk. Afnemers hebben minder budgetten en kijken naar de meer pragmatische oplossingen (direct meetbaar resultaat). Kostenbesparingen binnen de ICT zijn heel goed mogelijk.  Voor een aantal van deze ICT kostenbesparingen wordt verwezen naar de website van Abraxax (link is external) of u kunt direct naar een overzicht van de publicaties met als onderwerp ICT kostenbesparing: https://www.abraxax.com/tags/kostenreductie-ict (link is external)

Veel van de kostenbesparingen zijn snel uit te voeren zodat deze kunnen worden geclassificeerd als QuickWin.

TIP: IT kan ook een enorme boost geven (kostenreductie, efficiency, vergroting van de markt)


  • 0

Kostenbesparing telefoon

Category:Kostenbesparingen Tags : 

Kostenbesparing telefoon, eigenlijk is het veel meer, namelijk: mobiele telefonie, vaste telefoon, Fax, SMS en Internet.

Deze vormen een belangrijk deel van de communicatiemiddelen voor een organisatie. Ook hier zijn kostenbesparingen mogelijk. Veranderen doe je niet zo snel omdat de kans bestaat dat het niet goed werkt. De meeste leveranciers (uw huidige) spelen hier handig op in, ze maken de dienstverlening ondoorzichtig en u zit vast aan verschillende onduidelijke contracten, vaak met verschillende contracteinddata. Wilt u een Quick Scan van de besparingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Read More